Arbeidsmiddelen

Onder arbeidsmiddelen worden verstaan alle middelen die bij het werk gebruikt worden, van computer tot auto en van boormachine tot computergestuurde freesbank.

Tijdens mijn bezoek aan uw bedrijf kijk ik naar hoe de arbeidsmiddelen gebruikt worden en of daar gevaren aan kleven.

Alle arbeidsmiddelen moeten bijvoorbeeld periodiek gekeurd worden indien zij door slijtage of gebruik een veiligheids- of gezondheidsrisico kunnen opleveren. Deze keuring kan gedaan worden door een specifieke deskundige of door iemand uit het bedrijf, echter dit is natuurlijk afhankelijk van het soort arbeidsmiddel.

Op de foto’s zijn voorbeelden van arbeidsmiddelen waar een gevaar aan kleeft, hetzij door achterstallig onderhoud hetzij door het niet voldoen aan huidige veiligheidsnormen.

De CE-markering van machines komt voort uit de machinerichtlijn. Machines die voor 1995 in gebruik waren hebben geen CE markering maar moeten wel aan de arbowetgeving voldoen waarin een aantal algemene eisen staan. Zoals dat het materiaal deugdelijk moet zijn, stabiel, voldoende verlicht, geen gevaar voor snijden, pletten, beknellen, etc.

Contact