Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening, kortweg BHV, dient ervoor om bij een calamiteit de tijd te overbruggen totdat de professionele hulpverleners aanwezig zijn. Het gaat dus om de eerste 15 minuten na een calamiteit.

Op basis van de restrisico’s in een bedrijf zal nagedacht moeten worden over de BHV-organisatie. Het is voorstelbaar dat bij een verpleeghuis een andere BHV-organisatie opgezet moet worden dan bij een basisschool of een timmerfabriek of bouwplaats.

Het gaat om adequate hulpverlening indien dat nodig mocht zijn. Dit kan dus variëren van een pleister plakken tot reanimeren en het bedienen van de AED of het blussen van een beginnende brand of het begeleiden van mensen bij een ontruiming.

Het begint dus met de Risico Inventarisatie en Evaluatie waaruit de restrisico’s komen, vervolgens ga je nadenken over scenario’s die kunnen gebeuren en daarna wat je kunt doen om de vervolg schade zo klein mogelijk te houden. Er kan dan uitkomen dat 1 BHV-er voldoende is, of dat alle medewerkers de BHV-opleiding moeten volgen.

Belangrijk onderdeel van BHV is het oefenen van mogelijke scenario’s in de praktijk.

Contact