PBM

Persoonlijk beschermingsmiddelen mogen alleen gebruikt worden als er niet op een andere manier voorkomen kan worden dat er aan gevaren worden blootgesteld.

Er zijn vele soorten PBM, brillen voor oogbescherming, gehoorkappen tegen lawaaidoofheid, adembescherming tegen gassen, dampen of stoffen in de lucht, veiligheidsschoenen tegen uitglijden of doorboring van de zool door een spijker, speciale broeken voor bij het zagen met een kettingzaag, een helm indien er gevaar bestaat dat er dingen op je hoofd kunnen vallen of tegenaan kunnen slingeren. Ook zijn er vele soorten handschoenen om je handen te beschermen tegen gevaarlijke stoffen zoals zoutzuur of chloor of natronloog of verf. Ook zijn er handschoenen die beschermen tegen het gevaar om je te snijden aan scherpe randen of glas of tegen schurende stenen of stekende prikkels van rozen doornen.

Er zijn vele normen waaraan PBM moeten voldoen. Belangrijk is dat PBM in de juiste maat gebruikt worden op de juiste manier wordt toegepast. Voorlichting hierover is van groot belang.

Contact