06-26498544          info@adviesburoduurzaamveilig.nl        

PSA

Psychosociale Arbeidsbelasting zijn de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat stress zeer persoonsafhankelijk is. 

De ene persoon gaat anders met stress om dan de andere persoon. Als werkgever is het belangrijk om alle medewerkers zo goed mogelijk te laten functioneren zonder dat er sprake is van PSA. 

PSA kan ook voorkomen door een combinatie van werkzaamheden met de privésituatie. Belangrijk is om als werkgever je werknemers te kennen en op tijd hierop inspelen.

Contact