Werkwijze

Ik maak graag vrijblijvend kennis met u en uw organisatie. Ik hoor uw vraag of knelpunt aan en krijg zo een indruk van mogelijke aanpak. Dit kan op gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden of maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen.

In een gesprek, telefonisch of ik kom bij u langs bespreken we wat het probleem of vraagstuk is en welke gedachten er over zijn. Gezamenlijk komen we tot een haalbare weg naar het gewenste resultaat.

In de offerte werk ik de besproken stappen uit in een overzicht met bijbehorende kosten en chronologisch stappen die genomen worden. Hierbij zijn achtergrond, uitgangspunten, werkwijze, rapportage en bijbehorende begeleiding beschreven.

Primair gaat het altijd om uw eerste vraag of knelpunt. Echter als ervaren adviseur kijk ik altijd verder. Het gaat erom dat u en uw werknemers zich veilig en gezond voelen bij het werk vanuit mijn zorg voor de gezamenlijke toekomst.

Als gecertificeerd HVK ben ik actief in 5 werkvelden:

Werkwijze

Uitleg

Werkzaamheden

1. Verder ontwikkelen van
en in het vakgebied

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Het is echter maar één onderdeel van het maatschappelijke werkveld. Ik heb sinds 2014 een opleiding afgerond op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Veiligheid en arbeidsomstandigheden maken onderdeel uit van MVO. Het verder ontwikkelen van veiligheid zie ik vooral in de breedte van het vak en in het voorkomen van ongevallen en ziekte bij zowel de eigen organisatie als bij stakeholders van de organisatie.

Verdieping en verbreding van het vakgebied doe ik door het volgen van congressen, symposia, cursussen, opleidingen en het houden van intercollegiale toetsingen (ICT).

2. Adviseren over gezondheid,
werkomstandigheden en duurzame
inzetbaarheid in organisaties

Werkt iedereen prettig? Haal je het beste uit jezelf als werknemer en haal je ook het beste uit jezelf voor de organisatie? Zit je lekker in je vel? Voel je je lichamelijk en geestelijk gezond? Ben je als werknemer klaar voor de toekomst? Ben je als werkgever klaar voor de toekomst?

Uitzetten van enquête of in vraaggesprekken met medewerkers of management achterhalen hoe medewerkers zich voelen en hoe management hier mee omgaat.

3. Adviseren over het optimaliseren van arbeidsomstandighedenzorg

Inzicht krijgen in risico’s door opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op divers gebied: algemene arbozorg, fysieke belasting (tillen en dragen en beeldschermwerk), arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, fysische omstandigheden, bedrijfshulpverleningsorganisatie, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), psychosociale arbeidsbelasting (PSA), gevaarlijke stoffen en werk- en rusttijden. Geven van voorlichting over deze zaken.

Opstellen van RI&E of het toetsen van RI&E die door organisatie zelf is opgesteld.
Geven van voorlichting over arbeidsomstandigheden, van algemeen tot specifieke onderwerpen.

4. Veiligheidskundige risicobeoordeling

Werken op hoogte (dak-RI&E), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), arbeidsplaatsen (ruimte-RI&E), werken met gevaarlijke stoffen, opslag van gevaarlijke stoffen, gebruik van PBM (PBM-RI&E), .

Dak –RIE
Machine –RIE
Ruimte –RIE
Gevaarlijke stoffen –RIE
PBM –RIE
Opstellen ontwerp V&G plan
Opstellen V&G plan uitvoeringsfase

5. Veiligheidskundige risicobeheersing

Opzetten en onderhouden van managementsystemen voor periodieke of continue aandacht voor specifieke aandachtsgebieden.

Contact

VCA* en VCA**
ISO9001
ISO 14001
ISO 18001 / 45001
ISO 26000